Tsjechisch recht, onroerend goed en juridische hulp Tsjechie
             
Makelaar Tsjechie Immobilien Tschechien

Hartmanova.eu Juridische Dienstverlening en Onroerend Goed Tsjechië

Het aankoopproces van een woning in Tsjechie


Sinds een aantal jaar kan men als EU-burger in TsjechiŽ zonder restricties onroerend goed aankopen. In het verleden was dit slechts als inwoner van TsjechiŽ mogelijk (of als echtgenoot van) of via een BV-constructie, de bekende SRO.

Als u een woning in TsjechiŽ wilt kopen, dient u erop te letten, dat het proces op een aantal punten afwijkt van dat in Nederland:

De provisie van de makelaar (ook al lijkt dat de verkopende makelaar te zijn), wordt vaak betaald door de koper. Soms echter is de koop provisie-loos voor u en betaalt de verkoper de makelaarskosten van doorgaans 3-5% van de koopsom. Meestal is het zo, dat de koopsom met de makelaarskosten is opgehoogd. De koper betaalt de koopsom op de derdenrekening van bijv. de makelaar, die de provisie voor zich zelf hiervan aftrekt en de rest aan de verkoper uitbetaalt.

  1. In TsjechiŽ wordt bij de verkoop van onroerend goed soms gewerkt met een ďvoorlopig koopcontractĒ. Voor koper en verkoper een ďgarantieĒ, contractuele afspraak, dat de toekomstige (ver)koop volgens de overeengekomen afspraken plaats zal vinden.
  2. De koopsom wordt in TsjechiŽ vaak betaald via de derden-rekening van de makelaar of van een bank, notaris of advocaat. Daarvoor wordt vaak een apart contract opgesteld.
  3. De feitelijke overdracht, de levering, van het onroerend goed (woning en/of percelen), gaat in TsjechiŽ niet via de notaris, maar via het Tsjechische Kadaster, die daarvoor een speciale juridische afdeling heeft.
    Daarom kunt u het koopcontract (en andere contracten) ook in Nederland gelegaliseerd ondertekenen, en is een extra reis naar TsjechiŽ niet noodzakelijk.
  4. De overdrachtsbelasting is per 2020 afgeschaft! Deze bedroeg in TsjechiŽ 4% en werd verplicht (wettelijk) voldaan door de koper.
  5. Het is onder voorwaarden mogelijk om bij een Tsjechische bank een hypotheek te verkrijgen. Ook hier zijn wat verschillen met de Nederlandse situatie.
  6. In Nederland wordt het energie-paspoort soms achterwege gelaten, maar in TsjechiŽ is een energielabel daadwerkelijk verplicht. We kunnen voor u (als verkoper) een energiepaspoort (in het Tsjechisch kort PENB, voor "prukaz energetickť nŠrocnosti budovy") regelen; dit kan doorgaans ook van afstand, online, als de gegevens van de woning beschikbaar zijn.
Er zijn heel wat zaken, waaraan gedacht moet worden en het Tsjechisch is een taal, die door weinig Nederlanders wordt begrepen.

Laat u bij aankoop van een huis in TsjechiŽ goed adviseren, bij voorkeur in het Nederlands. Als u uw (voorlopig) koopcontract laat vertalen en screenen door een jurist zoals Hartmanova.eu weet u zeker, dat u in de toekomst niet voor verrassingen komt te staan. Deze jurist kan voor u ook nagaan of de gegevens in het kadaster wel kloppen en of de onroerende goederen niet bezwaard zijn met hypotheken, erfdienstbaarheden etc.

Download hier deze tekst in PDF-formaat.

Handige artikelen voor (potentiele) huiseigenaren in Tsjechie:

Emigreren naar Tsjechie

Legaliseren handtekening koopcontract TsjechiŽ

Aanvragen van een hypotheek in Tsjechie.

(Aan)betalingen op derdenrekeningen in Tsjechie.

Uitleg Tsjechische Kadaster

Verplichte elektronische postbus voor SRO's: Datova Schranka

Elektronisch deponeren jaarrekening bij Tsjechisch Handelsregister

Wijziging van jednatel (bestuurder) van uw SRO

Confiscatie en restitutie Tsjechisch vastgoed

Precontractuele aansprakelijkheid in Tsjechië

Erfrecht voor Nederlanders in Tsjechie

Tsjechische belastingen en de fiscus

Veiling en executie van Tsjechisch vastgoed

Tsjechische erfbelasting en successierecht

Gratis Tsjechische lessen

Juridische vertalingen

Contact:

Neem voor een vrijblijvende prijsopgave of vragen over de diverse objecten contact op met ons:

Joost Koch
Tel.: +31628121420
Email: joost@hartmanova.eu